Inteligentne Domy Kraków

Home Assistant – NetworkManager is not correctly configured

Komunikat w NetworkManager is not correctly configured (more-info: https://www.home-assistant.io/more-info/unsupported/network_manager) – rozwiązanie.
Problem może pojawić się po aktualizacji do wersji Supervisor 2020.10.0.

Problem może objawiać się w problemach z obsługą urządzeń przez chmury producentów.

Po wejściu w Supervisor -> system pojawia się komunikat “You are running an unsupported installation”. Po kliknięciu w link pojawia się okienko:

W celu rozwiązania problemu należy połączyć się z HA poprzez terminal – np. Putty.
Po podaniu loginu i hasła najpierw aktualizacje:
sudo -i
sudo apt update
sudo apt upgrade

następnie edycja plików zgodnie z  instrukcją

komenda:
nano /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (wklejanie komend w terminalu prawym klawiszem myszy)

po otwarciu należy wkleić kod:

[main]
dns=default
plugins=keyfile
autoconnect-retries-default=0
rc-manager=file

[keyfile]
unmanaged-devices=type:bridge;type:tun;type:veth

[logging]
backend=journal

i zapisać (ctrl+S) oraz wyjść z edytora (ctrl+X)
następnie kolejny plik:
nano /etc/NetworkManager/system-connections/default

i wkleić kod:

[connection]
id=Supervisor default
uuid=b653440a-544a-4e4f-aef5-6c443171c4f8
type=802-3-ethernet
llmnr=2
mdns=2

[ipv4]
method=auto

[ipv6]
addr-gen-mode=stable-privacy
method=auto

i zapisać (ctrl+S) oraz wyjść z edytora (ctrl+X)
następnie kolejny plik:
nano /etc/network/interfaces

i wkleić kod:

source /etc/network/interfaces.d/*

auto lo
iface lo inet loopback

i zapisać (ctrl+S) oraz wyjść z edytora (ctrl+X).
Następnie reset terminala – np. komendą reboot.

Jeśli pojawi się komunikat jak na screenie na czerwono (brak uprawnień):

należy zamknąć edytor i wpisać komendę: sudo -i oraz zatwiedzić klawiszem enter, następnie wprowadzić login i hasło.
Po tym jeszcze raz edytować plik.

Po wykonaniu problem powinien zniknąć i komunikat powinien wyglądać jak na zdjęciu: